Actueel:

Conservering informatie systeem:

De brancheverenigingen Bouwen met staal en Staal Federatie Nederland willen gezamenlijk een handboek conserveren op staal uitbrengen.

Er is veel informatie over conserveringen. De informatie is versnipperd aanwezig of vanuit commercieel oogpunt geschreven. Veel en versnipperde informatie betekend dat de informatie voor veel gebruikers van staal slecht bereikbaar is. Dit is een gevaar voor de totale staalbranche omdat staal specifieke constructietechnische voordelen heeft, maar in grote mate afhankelijk is van een conservering, visueel of corrosiewering.

FeCare is als onafhankelijk expert bij dit project betrokken. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat een digitaal informatie systeem de meeste kansen biedt om de toegankelijkheid voor een brede markt te verbeteren. Dit project past bij uitstek bij FeCare. Informatievoorziening in een vroeg stadium wat moet leiden tot het gewenste resultaat!

Korte omschrijving Conservering Informatie Systeem:
Op basis van een aantal vragen wordt informatie over een project ingevoerd in het systeem. Deze vragen hebben betrekking op:

Het systeem doet een aanbeveling van de geschikte conserveringen.

Uit de aanbevelingen kan een keuze gemaakt worden. Er is in zoverre al getrechterd dat het mogelijk is om gedetailleerde informatie te geven over het betreffende systeem. Per doelgroep wordt de verschillende informatie weergegeven. Zo zal een architect, ingenieursbureau geïnteresseerd zijn in een korte besteksomschrijving. Voor een staalbouwer is technische ondersteuning meer van belang. Doordacht te construeren, en wanneer is het nodig specifieke afspraken te maken met de applicateur.

Staalbouwdag
De staalbouwdag is als moment gekozen om kenbaar te maken welke actie betreffende conserveringen vanuit Bouwen met Staal en SFN genomen gaan worden. Door FeCare wordt een enquête afgenomen om te peilen in hoeverre dit project ondersteuning krijgt van de markt en brancheverenigingen.

FeCare is daarvoor aanwezig op de staalbouwdag in de gezamenlijke stand van SFN. Ter plaatse kunnen geïnteresseerden nadere informatie krijgen. U kunt aangeven hoe u tegenover dit project staat en indien gewenst uw mening kenbaar maken.

Bij deze bent U uitgenodigd u in te schrijven voor de staalbouwdag. Indien u vooraf inschrijft is het bezoeken van de staalbouwdag gratis. De Staalbouwdag word  23 oktober georganiseerd te Gorinchem. Hierbij vindt u een link naar de site van Bouwen met Staal voor meer informatie en van waaruit u kunt inschrijven.
http://www.bouwenmetstaal.nl/index.lasso